Bieżące szkolenia

19.02.2018 godz. 14:00 – weryfikacja uprawnień spawalniczych, 20.02.2018 godz 14:00 kurs spawania MIG (131), MAG (135), elektrodą otuloną (111), i gazowego (311), 21.02.2018 godz. 9:00 szkolenie i egzamin w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych, ciepłowniczych i gazowych, 28.02.2018 15:00