Spawanie łukowe elektrodą otuloną (111)

Spawanie łukowe elektrodą otuloną (111)

Metoda spawania łukowego przy pomocy topliwej elektrody metalowej pokrytej otuliną topnika.

W zakresie wyżej wymienionej metody szkolimy na trzech poziomach:

1) spawanie spoin pachwinowych blach i rur,

2) spawanie spoin czołowych blach,

3) spawanie spoin czołowych rur,

Cena kursu dotyczy jednego poziomu.

Szkolenie zakończone jest egzaminem i wydaniem Świadectwa Kwalifikacyjnego Spawacza.