Pracodawco, czy wiesz, że e-kursy pozwalają zaoszczędzić czas godzin pracy przeznaczony na szkolenie?

 • ELASTYCZNOŚĆ
  nie musisz organizować pracowników z różnych działów i zmian w jednym miejscu – w jednym czasie !
 • CHOROBA PRACOWNIKA
  w czasie szkolenia? – to już nie problem! Możliwość kontynuacji szkolenia online ! Kontrola nad postępami nauki pracowników
 • MINIMALIZACJA KOSZTÓW
  związanych z opłatami egzaminacyjnymi – tylko ostatecznie przygotowani pracownicy są kierowani na egzamin.
 • OSZCZĘDNOŚĆ CZASU PRACY
  szkolenie częściowo poza godzinami pracy.
 • OBCOKRAJOWCY
  szkolenia w różnych wersjach językowych – lepsze przyswajanie wiedzy, lepsze wskaźniki zdawalności!

KIM CHCESZ ZOSTAĆ ?

Skontaktuj się z nami – zobacz co możesz zyskać!POTRZEBUJESZ KURSU DLA SWOICH PRACOWNIKÓW ?

Skontaktuj się z nami – przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę!


 • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych (kategoria I WJO)

  Kategoria I WJO – uprawnia do obsługi wózków jezdniowych, w tym specjalizowanych.
 • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych (kategoria II WJO)

  kategoria II WJO – uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych
 • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych (kategoria III WJO)

  Kategoria III WJO – uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych.
 • Spawanie łukowe elektrodą otuloną (111)

  Metoda spawania łukowego przy pomocy topliwej elektrody metalowej pokrytej otuliną topnika.
 • Suwnice

  Szkolenie z obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia. Składa się z części teoretycznej i praktycznej i przygotowuje do egzaminu przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie wydane zostaje zaświadczenie kwalifikacyjne. Od 2019 roku to samo zaświadczenie kwalifikacyjne umożliwia obsługę suwnic sterowanych z poziomu roboczego oraz suwnic kabinowych. Konieczność posiadania uprawnień wydanych przez UDT nie występuje dla urządzeń: <ul> <li>o napędzie ręcznym wszystkich mechanizmów</li> <li>z napędem elektrycznym jednofazowym o udźwigu do 1000kg</li> <li>o udźwigu do 250kg</li> </ul>
 • Dźwigi towarowo-osobowe („windy”)

  Szkolenie z obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych. Składa się z części teoretycznej i praktycznej i przygotowuje do egzaminu przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie wydane zostaje zaświadczenie kwalifikacyjne. Wspomniane zaświadczenie umożliwia obsługę dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym oraz dźwigów szpitalnych nieposiadających kontroli obciążenia kabiny.
 • Podnośniki koszowe

  Szkolenie z obsługi podestów ruchomych przejezdnych (inaczej: zwyżki, podnośniki koszowe). Składa się z części teoretycznej i praktycznej i przygotowuje do egzaminu przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie wydane zostaje zaświadczenie kwalifikacyjne.
 • Żurawie stacjonarne

  Szkolenie z obsługi żurawi stacjonarnych. Składa się z części teoretycznej i praktycznej i przygotowuje do egzaminu przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie wydane zostaje zaświadczenie kwalifikacyjne. Konieczność posiadania uprawnień wydanych przez UDT nie występuje dla urządzeń: <ul> <li>o napędzie ręcznym wszystkich mechanizmów</li> <li>z napędem elektrycznym jednofazowym o udźwigu do 1000kg</li> <li>o udźwigu do 250kg</li> </ul>
 • Żurawie samojezdne

  Szkolenie z obsługi żurawi samojezdnych. Składa się z części teoretycznej i praktycznej i przygotowuje do egzaminu przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie wydane zostaje zaświadczenie kwalifikacyjne. Wspomniane zaświadczenie uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych.
 • Żurawie przenośne (HDS) i przewoźne

  Szkolenie z obsługi przewoźnych i przenośnych. Składa się z części teoretycznej i praktycznej i przygotowuje do egzaminu przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie wydane zostaje zaświadczenie kwalifikacyjne. Wspomniane zaświadczenie uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych.
 • Wciągniki i wciągarki

  Szkolenie z obsługi wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia. Składa się z części teoretycznej i praktycznej i przygotowuje do egzaminu przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie wydane zostaje zaświadczenie kwalifikacyjne. Konieczność posiadania uprawnień wydanych przez UDT nie występuje dla urządzeń: <ul> <li>o napędzie ręcznym wszystkich mechanizmów</li> <li>z napędem elektrycznym jednofazowym o udźwigu do 1000kg</li> <li>o udźwigu do 250kg</li> </ul>